Casa Cortijo L14-M3Имаше онези дни, когато беше необходимо да Ñе Ñрещнат у дома Ñ ÑобÑтвеника на Видака, да приемат прахообразни каÑети или да плащат до канали Ñ «Ñгоди». Сега можем да погледнем вÑичко и навÑÑкъде. Забранено в РуÑиÑ, реÑурÑÑŠÑ‚ Pornhub Ñъобщава, че Ñамо Bulgariaapteka.com трафик на Ñайта е нараÑнал от 2010 г. Ñ 1424% – 14 пъти! И изÑледователите на компаниÑта Nielsen бÑха изчиÑлени, че 29% от възраÑтните гледаха порно от компютъра на работника (!) През 2010 година.