Casa RCProulette 222

Izkazalo se je, da je oblika glave, ki spominja na klobuk, narejena narava, ki omogoča človeku. Načrtujte s tekmovalno spermo in postanite oče namesto njega. Če poglej to v stik z žensko, potem ko je nasprotnik že obiskal njegovo mesto, zgostitve na dnu glave služi, da se med dejanjem dobesedno zanaša na sovražnikovo seme. Tu je tak trik evolucije.